Vuokrausehdot

Ali-Marttilan kokous- ja juhlatilojen vuokrausehdot (1.1.2017)

  1. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Ali-Marttila Oy:n Juhlatilat.

Juhlatallin vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen käyttöön sekä piharakennukset ”vaarin pirtti” sekä varastorakennus.

  1. Varaus-, maksu ja peruutusehdot

Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Juhlatallin vuokrauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Jollei muusta ole sovittu, on vuokra-aika 08.00 ja 24.00 välinen aika. Tilauksen yhteydessä on sovittava mahdollisista lisätunneista, enintään kuitenkin 02.00 saakka. Elävää musiikkia ei kuitenkaan ole mahdollista soittaa klo 24.00 jälkeen.

Juhlatalon vuokra-aika alkaa 8.00 ja päättyy kello 22.00.

Juhlatallin varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään 300 €:n varauslasku. Vasta laskun maksu vahvistaa vuokrauksen.  Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, joka erääntyy maksettavaksi ennen vuokrauksen alkua.

Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä.

Silloin kun veloitus perustuu henkilömäärään, vuokranantaja laskuttaa ilmoitetun henkilömäärän mukaan, vaikka todellinen määrä olisi pienempi.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) vuokranantaja voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

  1. Vahingot ja siivous

Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Siivouksessa tulee noudattaa tiloissa olevia siivousohjeita.  Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Mikäli lisä siivouksen tarvetta ilmenee vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta siivouksesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vuokralainen on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä tai ilmenevistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/ tai huolimattomuudesta.

  1. Järjestys

Juhlatallissa saa yhtäaikaisesti oleilla korkeintaan 150 henkeä. Juhlatalossa saa yhtäaikaisesti oleilla 75 henkilöä.

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot pysäköidään niille osoitetulle pysäköintialueelle.

Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/ tai irtaimistolle ja/tai haittaa naapurustolle ja/tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Sisätiloissa ei saa polttaa kynttilöitä eikä pitää muuta avotulta.

Tupakointi kaikissa sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla alueella pihalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa.

Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vuokralaisen tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.

  1. Reklamaatio

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä osoitteella info@ali-marttila.com. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

  1. Muuta

Vuokranantaja säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 14 vuorokautta vuokrauksen päättymisen jälkeen.

Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

Maksullisten yleisötapahtuminen järjestäminen tiloissa on kielletty.